Book review: My Abandonment

My AbandonmentMy Abandonment by Peter Rock
My rating: 4 of 5 stars

I decided to check this book after watching the movie made from it: “Leave No Trace”. I was wondering if it was a good decision, since I already knew how it is going to end, right? Well, no, the book is independent from the movie. No harm reading the book after watching the movie.

It’s interesting book and creates weird psychological tense towards the end. Is anything there as the reader expects things to be?

Great book, great film, great story!

View all my reviews

Book review: Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing

Friends, Lovers, and the Big Terrible ThingFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing by Matthew Perry
My rating: 4 of 5 stars

This is book mostly about addiction, insecurity, fame and Matthew Perry. It’s less about lovers and even less about Friends, TV show. On many of reviews poor editing is mentioned. Not sure if some of the reason for critic has been fixed on up to date edition or is my English just so poor that I just don’t notice any of that.

I wonder how much easier Matty’s life would have been without all the money and fame. I assume it’s easier to relapse time after the time when you have endless amount of money to spend on rehabs, medication and health care. What ever it is it seems for an outsider, that too much of everything has pretty much ruined Matty’s life, health and relationships.

But he seems to be some what ok now. He is still relatively young and he hasn’t been able to toss out all of his money. I didn’t get feeling he has succeeded in his life though. He has been in number 1 TV Show and number 1 movie same time and earned insane amount of money. Some how any of that does’t seem to make him feel he has succeeded on anything. His life is constant battle against his demons and health issues.

I’m not sure if there’s anything to learn from this book. Except addiction is terrible disease and having too much money certainly does not make it any easier. When you have so much money that you cannot spent any significant amount of it to drugs, pills and alcohol and you can afford to spend $7 million to rehabs alone money obviously does not solve anything.

I didn’t borrow this book to read about Friends, but about Matty’s addiction. It was somewhat entertaining (the way real life Chandler, Matty himself, puts it) and somewhat shocking. I hope Matty gets his shit together and can live happier life now.

View all my reviews

Kirja-arvio: Pääoma 2000-luvulla

Pääoma 2000-luvullaPääoma 2000-luvulla by Thomas Piketty
My rating: 5 of 5 stars

Eittämättä yksi merkittävimpiä taloustieteen kirjoja 2000-luvulla. Oma kiinnostukseni heräsi erityisesti Björn Wahlroosin “Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta” -kirjassaan esittämän kritiikin vuoksi. Nalle on toki taitava talousmies ja omaa kunnioitettavan akateemisen historian, mutta tällä kertaa kritiikki meni pieleen. Hän selkeästikin oli lukenut kirjan hyvin pinnallisesti, ja on täysin jäävi arvostelemaan kirjaa, jonka pääajatus on estää koroillaeläjien yhteiskuntien synty.

Kirjan pääajatus on, että kun pääoman tuoton kasvu ylittää kansantulon kasvun, epäyhtälö r > g, pääomaa alkaa pitkän ajan kuluessa kertymään yksityisille henkilöille, instituutioille ja (öljy)maille niin paljon, että syntyy samanlainen koroillaeläjien yhteiskunta, kuin ennen maailmansotia vielä oli olemassa.

Nallehan on itse omaisuutensa luonut taitavien ja onnekkaiden sijoitusten kautta. Hän on silti loistava esimerkki siitä, mitä kirja tarkoittaa koroillaeläjillä. Jotkut luovat valtavan omaisuuden omalla työllään. Toiset saavat sen perinnöllä tai pääsevät osallisiksi naimalla koroillaeläjän.

Kun on tarpeeksi omaisuutta, niin sen vuotuiset tuotot ovat sitä verta suuret, että vaikka tuotoista kuluttaisi vuodessa yli 100 kertaa mediaanipalkan verran, niin pystyisi edelleen sijoittamaan uudelleen niin paljon, että pääoma jatkaa kasvamistaan yhä kiihtyvässä tahdissa.

Tämähän ei Pikettyn mukaan ole vielä ongelma. Ongelma on se, että pääoman kasvaessa tarpeeksi suureksi, se jatkaa kasvamistaan loputtomasti keskittyen hyvin harvoille, ja sen jälkeen syntyy ihmisryhmä, joille työllä ei ole enää mitään merkitystä, koska työstä ei koskaan voi saada vastaavia tuottoja kuin valtavasta omaisuudesta. Enemmistölle ihmisistä taas ei jää kansantalouden kasvusta juuri mitään käteen, kun se keskittyy superrikkaille. Epäyhtälö r > g. Tällainen tilanne oli vielä ennen maailmansotia. Edelleenkin epäyhtälö r > g pitää paikkansa, ja Pikettyn pahin skenaario on, että jossain vaiheessa luisumme koroillaeläjien maailmaan. Hän ei väitä, että se on vääjäämätöntä, mutta mahdollista.

Koska nykyaikana ihmisten elinikä on jo niin korkea, että perintö tulee varsin myöhään, kannattaa lapsilleen antaa valtavia lahjoituksia jo huomattavasti varhaisemmin. Tämä on tietysti sitä kannattavampaa, mitä alhaisempi lahja- ja perintövero on. Kukahan suomalainen tästä tulee mieleen?

Pikettyn kritiikki ei siis sinällään keskity valtavien omaisuuksien keräämiseen omalla työllään, vaan siihen, että syntyy sukuja ja instituutioita, joiden ja joissa ei enää koskaan tarvitse tehdä tuottavaa työtä tai toimintoja. Työn tai muun tuottavan toiminnan sijaan on kannattavampaa elää perimänsä pääoman koroilla tai yrittää edes päästä naimalla tällaiseen sukuun.

Piketty kritisoi myös superjohtajien valtavia tuloja, jotka mm. Yhdysvalloissa aina 1970-lukuun asti estettiin yhdellä maailman kovimmista progressioista, kunnes tätä alettiin pikkuhiljaa laskemaan ja päästiin alhaisimpaan tasoon Reaganin kaudella. Pikettyn huoli sinällään valtavien palkkojen suhteen ei ole kertymättä jääneet verot, koska suurituloisia, puhumme useista miljoonista, on sen verran vähän, vaan yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvaminen.

Piketty nostaa esiin yhteiskuntien nykyisen velkaantumisasteen, joka lienee ongelma, jota taloustieteilijät eivät yleisesti ottaen kiistä. Velat ovat kuitenkin huomattavasti pienempiä, kuin yksityinen varallisuus. Euroopan maista suurin yksityinen varallisuus on Italialla ja Espanjalla. Nämä ovat myös yhdet Euroopan velkaantuneimmista maista. Euroopan velat muutoinkin alittavat reilusti yksityisen omaisuuden. Euroopan yksityinen omaisuus on maailman suurin ja esimerkiksi 20 kertaa suurempi, kuin Kiinan omistamat ulkomaiset varat. Kiina ei siis ihan heti ole ostamassa koko maailma.

Ratkaisuksi siihen, ettei koroillaeläjien yhteiskuntia synny uudelleen, eli paluuseen aikaan ennen maailmansotia, sekä velkaantumiseen, Piketty tarjoaa globaalia progressiivista pääomaveroa. Toki hän itsekin myöntää, että ajatus on sangen utopistinen, minkä Nallekin omassa kritiikissään huomioi. Utopistinen ajatuskin voi olla silti toimiva.

Piketty huomauttaa, että olihan valuutta ilman kotimaatakin utopistinen ajatus, mutta silti euro syntyi. Piketty tosin ei näe eurossa oikein mitään hyvää, toisin kuin ehdotuksessaan globaalisista progressiivisesta pääomaverosta.

Piketty ei väitä aineistonsa olevan täydellistä, mutta se kattaa valtavan pitkän aikajanan aina 1700-luvulta nykypäivään. Siksi hänen analyysinsä lienee melko paikkansa pitävää, vaikka epävarmuustekijöitä tietysti on.

Onko hänen tarjoamansa ratkaisu utopiaa, vai toteutettavissa; sitä en tiedä. Yhdysvaltojen toteuttama Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) tuntuu joka tapauksessa toimivan melko tehokkaasti, ja harva yhdysvaltalainen pääsee veroja pakoon muuten, kuin luopumalla kansalaisuudesta. Siinä mielessä vastaavan painostuksen alla globaali progressiivinen pääomaverokin lienisi toteustuskelpoinen, jos valtiot pääsisivät siitä yhteisymmärrykseen. Jälkimmäinen tosin lienee utopiaa. Edes Euroopan maiden välillä ei ole kyetty toteuttamaan FATCA:n kaltaista järjestelmää.

Yhtäkaikki, kirja on erittäin mielenkiintoinen katsaus tulo- ja varallisuuseroihin ja paikoin sangen leppoisaa luettavaa viitteineen kaunokirjallisuuteen.

View all my reviews

Running benchmark: Comparing Ubuntu 20.04 and RHEL 8.5 performance

The claim

I found a claim on Quora that Ubuntu is slow compared to RHEL. I never thought about it. Is it really? It seemed like a sentimental statement with nothing to prove it. I questioned the claim and found out, that many people tried to support the claim still without providing any kind proof.

Instead of continuing to asks any evidence, I decided to dig the evidence my self.

Is there any difference in the performance between the two? I don’t really know, but if you think about default server install with nothing extra, I doubt there could be any significant performance difference.

Ubuntu 20.04 has currently kernel 5.4 where as RHEL 8.5 has 5.13. Libraries and software are pretty much the same. File system by default is XFS on both. I always enable LVM although that could affect performance – certainly not by improving it, but there are other advantages. I don’t think LVM reduces performance much either and as said I always set it up anyway.

In this case I have two virtual machines both having 4GiB RAM and two 3.3GHz CPU cores running on qemu/kvm. The host OS is, yes you guessed right, Ubuntu 20.04 , because on desktop it has certain software I need. And, it works well as virtual host too. That does not affect the results anyhow, since the guest OS has no idea of host OS.

I haven’t tuned either of the guests OS at all except for one thing. I set tuned profile to virtual-guest for both, which makes sense. It is the recommended profile when I run tuned-adm recommend on both of the guests machines.

Put the HammerDB down

Last I ran HammerDB I had to settle with text based version, but this time it had a nice working GUI. But even before quick HammerDB installation, I downloaded Db2 11.5.7 Community Edition. Installed it on both Ubuntu and RHEL. I created SAMPLE database with db2sampl and took timing for that: no difference really. I knew it. Ok that doesn’t prove anything.

But, the real test does. HammerDB.

Ubuntu 20.04

Let’s start with Ubuntu. I read a tutorial on how to run time based benchmark with HammerDB. I want to do this fast. One virtual user only. Looks good.

Ubuntu 20.04

The process goes:

 • Choose Engine and configure it (Db2)
 • Build schema
 • Configure and load driver
 • Configure virtual user
 • Create virtual user(s)
 • Run virtual users
 • Monitor and wait
Here are the results for Ubuntu.

The results for Ubuntu 20.04

System achieved 5178 NPM from 22865 Db2 TPM

RHEL 8.5

Then same thing for RHEL. The machine crashes twice. Reminds me of kernel parameters. We have only 4GiB, so might be I need to tune them. But no, it run all good the third time. In my previous job though, servers with low memory running Db2 on RHEL crashed always without tuning the kernel parameters. There’s a simple formula based on RAM to calculate correct values for Db2 here. That said, I did not change anything from defaults for Ubuntu nor RHEL. It wouldn’t be fair comparison, if I started to tune the kernel parameters for one and not to the other.

Running on RHEL 8.5
There’s finally some I/O wait
The winner is RHEL 8.5 by two New Orders Per Minute (NOPM)

The results for RHEL 8.5

System achieved 5180 NOPM from 22815 Db2 Db2 TPM

First conclusion

There is really no difference between Ubuntu and RHEL what comes to achieved performance results. The two new orders per minute makes 0.04% difference which I’m pretty sure no one can notice just by “using the server a bit”.

Comparison between database engines

Since I already started playing with HammerDB, why not try some more tests. I have earlier installed Db2 on the host machine itself as well as MS SQL Server. I also have virtual machine running Oracle Linux 8 on it with the same 4GiB RAM and two CPU core setup. MySQL and PostgreSQL I have running on the host itself.

The hosts OS, as said, is running Ubuntu Desktop 20.04. It has 4 x 3.3GHz cores and 32GiB RAM and fast NVMe 500GiB M.2 PCIe SSD. This is small form factor machine suitable for industrial use as a headless server running for example Linux. Or you can use it as desktop computer as well. My idea for it was to use it as a platform for several virtual guests, but I wanted to see how it works as a Linux desktop computer as well.

Let’s do few quick tests on the host itself for various database engines. More of a test of HammerDB itself than real comparison between the engines.

Db2

TEST RESULT Ubuntu 20.04 Desktop: System Achieved 6651 NOPM from 2928 TPM.

I’m a bit surprised it didn’t achieve more. Need to test more. It takes time for bufferpools to warm up with automatic memory tuning and with 32GiB memory I’m pretty sure we could get much better results.

MS SQL Server

But let’s check with MS SQL Server I have running on the same machine. Certainly Db2 beat MS SQL Server, right?

MS SQL Server gets higher TPM numbers compared to virtual machines
Obviously the benchmark is somewhat different between the engines,

The winner is… oh no, MS SQL Server

8394 New Orders Per Minute with 19243 SQL Server TPM

Oracle

I have one Oracle 21c Server running on VM running Oracle Linux 8. Oh but Oracle – I’m so lost with it. HammerDB asks too much questions and it seems I need to create another pluggable database. I will do that – later.

PostgeSQL and MySQL

Out of curiosity I ran the test for PostgreSQL and MYSQL:

PostgreSQL: TEST RESULT: 11607 NOPM from 26880 PostgeSQL TPM

MySQL: TEST RESULT: 1739 NOPM from 5252 MySQL TPM

I have no idea why the difference between above two is that significant. Might be for various reasons. I wouldn’t pay much attention on the difference since running the test on host OS and not on virtual machines with proper setup doesn’t make much sense – unlike the more serious comparison I did for Ubuntu Server and RHEL.

Final Conclusion

Without official test for Oracle we cannot make any other conclusion than Oracle is the slowest from these three DB Engines: Db2, MS SQL Server and Oracle. I’m kidding of course; I’m no Oracle expert and just too slow myself to set a proper test for Oracle. That might change once I have enough time to dig deeper on Oracle. For MySQL and PostgreSQL the test was also too quick; more of a test do they work similarly in comparison to Db2 and MS SQL what comes to HammerDB.

What comes to the original claim about Ubuntu being overall slow and which surprisingly many is willing to believe, I think I have busted the claim.

We can speculate how about real server environments and please do, but before you actually have any benchmarks to show otherwise, I take it proven that Ubuntu and RHEL are equally slow or fast.

Also, what comes to MS SQL Server performance compared to Db2, obviously this was not the last word. Let’s try with 10 virtual users beating Db2 for a bit longer.

Db2 with 10 Virtual Users

Final results for Db2 running on this tiny Asus Mini PC PN41 were:

TEST RESULT: System achieved 15650 NOPM from 68735 Db2 TPM.

So we have a winner: Db2 11.5.7?

In a sense Db2 won that it did get the highest number of new orders per minute yes. But in comparing with other database engines I didn’t really organise any meaningful tests between them this time.

Want to test yourself?

Prove me wrong. Run your own tests and provide me your data and conclusions. I have serious doubt Ubuntu Server and RHEL differs much what comes to performance. There certainly is plenty of other things which makes the difference when choosing the distribution. Things like support, cost, platform you are running on and so on. Red Hat certainly has it’s advantages on enterprise level support whereas Ubuntu started strong on desktop, but it is easy to deploy for example on Azure and fully supported.

Harley Benton Attenuator with ’65 Fender Bassman Guitar Amp

I acquired one of the most affordable attenuators/loadboxes available. Recently I have only had ’78 Silverface Fender Vibro Champ at home. Even that is actually pretty loud considering there’s a neighbour behind the wall. Basically I never crank it much beyond volume at 2.

I was thinkikng bringing my VOX AC30 home and getting an attenuator to use with it. But then I noticed there was ’65 BF Fender Bassman 50 for sale at decent price and couldn’t resist getting it. It was just a head and I only had Ulraltone tweed cabinet with Celestion Gold 12″ 15ohm speaker. Bassman output is 4 ohm, so not ideal at all. I found immediately an add for Mexican made Fender VM 212 cabinet for sale – and it was extremely affordable.

These two have 50 year age difference, but they look and sound together extremely good.

’65 Fender Bassman on top of 2015 Bandmaster VM 212

Now, the only issue is the level of volume at home, where I want to use them mostly. I’ve had attenuator, load box, Impulse Response (IR) “something” in my mind for very long time before, but I really didn’t know which one should I get, since I didn’t know what they actually are. Besides I was also thinking getting a “modeller” or “simulator” with maybe possibly having possibility to utilise them at bedroom volume levels.

But then, I like old amps and real hardware. Although I was already totally convinced, that Line 6 Stomp Box would be perfect fit for me, I just couldn’t resist getting 60’s Fender Bassman. Real amp from 60’s. John Lennon used blonde early 60’s Bassman and Paul McCartney ’68 Silverface Bassman after Beatle’s VOX era. ’65 Bassman with AA165 circuit would be such a perfect fit for me being some wehere in the middle between two of those.

But even with just 50 watts it is loud. I mainly play at home either through amp or with GarageBand direcly connecting guitar through audio interface or with mic in front of my small ’78 Fender Vibro Champ. Later 5 watt amp cranked up to volume at 3 at maximum.

I decided to go for most affordable attenuator there is. Harley Benton PA-100 it is. I also considered a bit more expensive Bugera, but that didn’t seem to have output for mic, which I considered to be required for connecting the amp directly to my MacBook through audio interface.

While waiting my order to be mailed I decided to play with Two Note Wall of Sound plugin. It has power amp simulation as well, so it doesn’t necessarily need an amp at all, but like said, I’m a hardware guy. I acquired a cabinet bundle. Fuellerton with plenty of Fender cabinet simulations. Played with it by connecting guitar from my pedal board to audio interface and from there to GarageBand. On Wall of Sound plugin I could easily choose different cabinets and power amp tube modelling. Impressive results!

Next day the attenuator came. Extremely easy to setup. Tried first on cabinet. Without pedals and with pedals. Then hooked it into audio interface. Especially with audio interface and Wall of Sound cabinet simulation and headphones the sound was amazing. Plus I could change the sound directly from Bassman, which I’ve jump connected to use both bass and guitar channels. When I crank volume up on bass channel it breaks up beautifully.

The ability to switch between different cabinet simulations, microphones, rooms for various reverbs and other WoS Capabilities is just amazing. I spent a bit over 100€ for cabinet bundles (Fender and VOX inspired), which is significantly more than for HB attenuator, but that was money well spent.

Here’s a small vid a made with Wall of Sound and both guitar and bass recroded through Bassman head connected to audio interface through mic mod output on HB PA-100.

Configure SQuirreL SQL Client for DB2 for Linux, UNIX and Windows

Configure SQuirreL SQL Client for DB2 for Linux UNIX, and Windows

At least for me the default settings for SQuirreL DB2 driver didn’t work. That’s why I documented here how to modify the default “IBM DB2 App Driver” so it works.

Configure the DB2 driver

 1. First I copied db2jcc4.jar from the DB2 instance. In my case the driver was under

  /opt/ibm/db2/V11.1/java/ but you find it as DB2 instance user under $HOME/sqllib/java as well, since this is symlink to installation directory.

 2. I stored DB2 db2jcc4.jar  under $HOME/Java, but you can choose a different location.
 3. Click Drivers tab and then double click “IBM DB2 App Driver” to modify it.
 4. Highlight “Extra Class Path” tab and click “Add” to add the db2jcc4.jar you have earlier stored to you computer.
 5. Set “Example URL” to jdbc:db2://<HOST>:<PORT>/<DATABASE_NAME>
 6. Set “Class Name” to com.ibm.db2.jcc.DB2Driver

Setup connection to DB2 database

 1. To set up your first DB2 database connection on SQuirreL SQL Client, select the “Aliases” tab and click  icon, to add new database connection.
 2. From “Driver pull down list select “IBM DB2 App Driver”.
 3. Choose “Name” for you connection ie. the database name you are connecting to.
 4. URL is the form you set up when creating the driver: “jdbc:db2://<HOST>:<PORT>/<DATABASE_NAME>”. Set “host” and “dbname” accordingly.

No you can test your connection buy hitting test and then connect:

Ready to go

Once connection is done you can connect to DB2 database:

And start querying:

Questions?

If you have any questions or feedback, please connect with me.

Create Linux VM running CentOS 7.3 minimal with pyodbc and Netezza Client

This document describes how to create Linux Virtual Machine (VM) to be run on macOS or Windows Host. When followed the steps in this document, you will have CentOS 7.3 VM capable of running Netezza Linux Client, unixODBC, Python 3.6 with pyodbc and pandas among others. This setup is useful for developing Python code which needs Netezza connection.

Especially macOS users will benefit from this kind of setup, since there is no Netezza client for macOS.

This document concentrates on deploying the VM on VirtualBox, but the CentOS setup portion is identical also when using other hypervisors ie. VMWare Player, VMWare Workstation or VMWare Fusion.

Note: The LinuxVM created in this documented has all capabilities on Python 3.6. You execute python code calling python3.6 instead of just python, which points to python 2.75.

Install CentOS 7.3 on VirtualBox

 1. Download newest version of VirtualBox and install it: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
 2. Once installed go to VirtualBox menu and choose “Preferences” and click “Network”.
 3. Click “Host-only Networks” and choose icon add: 
 4. Now you have new “Host-only Network” which is needed for incoming connections. You can check the details by double clicking vboxnet0:
 5. Next create VM with two network adapters:
  1. Choose “New” and select “Name”, “Type” and “Version”:
  2. Click continue. You can keep the memory on 1024MB which is the default.
  3. Click continue and choose “Create virtual hard disk now” and click “Create”.
  4.  “Hard disk type” can be VDI, if you do not plan to run VM on other hypervisors, but if you plan to run it on VMWare hypervisor, choose VMDK. Click “Continue”.
  5. For flexibility choose “Dynamically allocated” and for best performance choose “Fixed size”.
  6. For most purposes 8.0GB is enough, but your needs may vary. Choose “Create”.
  7. Now VM is created, but we need to change some of the network settings:
   1. While new VM is highlighted, choose “Settings” and select “Network” tab.
   2. “Adapter 1” default settings are ok for most cases, but we need to add “Adapter 2” so click “Adapter 2”. We need 2nd Network card for incoming connections, so we select “Enable Network Adapter” and set “Attached to: Host-only Adapter”:
   3. Click “OK”.
 6. We need to have CentOS minimal installation image which we can download from CentOS site: https://www.centos.org/download/
 7. Choose your download site and store the image to desired location. We need it only during intallation.
 8. Once downloaded, go back to VM Settings on virtual box:
  1. Select “Storage” tab and “Controller: IDE” and click the CDROM icon and then another CDROM icon on right side from “Optical Drive” selection and “Choose Virtual Optical Disk File”.
  2. Select the CentOS minimal installation disk image you downloaded on previous step:

   1. Click “OK”
 9. Now we can start the CentOS minimal installation. Choose “Install….” when VM has booted.
 10. Next we get graphical installation screen. We can keep language settings as default and click “Continue”:
 11. Note when you click the VM, it will grab the mouse. To release the mouse, click left CMD (on MacOS).
 12. Click “Network & Host name”. You can specify your hostname as preferred.
 13. Both Network cards are off by default. Set them both to “ON”.
 14. For both Network cards, click “Configure” and on “General” tab choose “Automatically connect to this network when it is available”:
 15. Click “Done” to get out from Network settings, and click “Installation Destination” to confirm storage device selected by default is correct (no need to change anything). Then click “Done” to get back to main screen and you can start the installation by selecting “Begin Installation”.
 16. During installation set root password and select to create user. In my examples for setting up Netezza client, I have chosen to create “Netezza User” with username “nz”. I will also make this user an administrator:
 17. Once installation is done you can click “Finnish configuration” and then “Reboot”.
 18. VM boots now first time. You can either ssh to the system (from Terminal on MacOS, or using Putty on Windows).
 19. If this is only VM using Host-only network on VirtualBox, it’s likely the IP is 192.168.56.101. You can check the IP for device enp0S8 with command: ip addr show when logged in through VirtualBox console.
 20. After installation first thing to do is to update all packages with yum update command. Either as root give command “yum -y update” or as administrative user as “sudo yum -y update”.

Configure file sharing between Host and Guest OS

You might want to be able to share, for instance your PycharmProjects folder to run Python code you developed directly on LinuxVM. That is a bit of the whole point for the LinuxVM in this case.

To achieve that, you need to enable file sharing. There is few additional steps needed I’l go through below:

 1. You need few additional packages first. Run following commands as root:
  1. yum -y update
  2. yum -y install gcc kernel-devel make bzip2
  3. reboot
 2. Once LinuxVM has rebooted and you have LinuxVM Window active select from menu “Devices” –> “Insert Guest Additions CD Image…” . Then log in to LinuxVM as root via VirtualBox console or ssh again and run following commands:
  1. mkdir /cdrom
  2. mount /dev/cdrom /cdrom
  3. /cdrom/VBoxLinuxAdditions.run
 3. Now select the folder you want to share from your Host OS to LinuxVM. Go to VM settings and choose “Shared Folders” tab and click icon and then choose the folder you want to share:
 4. Note: Make sure you set the mount permanent. No need for automount option, since we do it a bit differently below.
 5. Above we are sharing PycharmProjects folder. We want to have PycharmProjects folder mounted on LinuxVM on nz users home directory. As nz user we first create directory PycharmProjects with command: mkdir $HOME/PycharmProjects
 6. Then as root, we add following entry to /etc/fstab:PycharmProjects /home/nz/PycharmProjects vboxsf uid=nz,gid=nz           0 0
 7. After reboot you should now have your PycharProjects folder mounted with read and write access under nz users home directory.

  Note: The purpose for above share is, that when you develop your Python code with Pycharm on MacOS and if your code needs connection to Netezza, you can not run it on MacOS, since there is no Netezza drivers. Instead, when following this guide, you will be able to run you Pycharm edited code seamlessly on the LinuxVM through ssh connection, and once confirmed to work, you can commit your changes.

Install Python 3.6 with pyodbc, pandas and sqlalchemy

Log in to LinuxVM as root and run following commands:

yum -y update
yum -y install git
yum -y install yum-utils
yum -y groupinstall development
yum -y install https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm
yum -y install python36u
yum -y install python36u-pip
yum -y install python36u-devel
pip3.6 install pandas
yum -y install unixODBC-devel
pip3.6 install pyodbc
yum -y install gcc-c++
yum -y install python-devel
yum -y install telnet
yum -y install compat-libstdc++-33.i686
yum -y install zlib-1.2.7-17.el7.i686
yum -y install ncurses-libs-5.9-13.20130511.el7.i686
yum -y install libcom_err-1.42.9-9.el7.i686
yum -y install wget
yum -y install net-tools
pip3.6 install sqlalchemy
pip3.6 install psycopg2

Testing pyodbc

Edit the connection string accordingly:

[nz@nzlinux ~]$ python3.6
Python 3.6.2 (default, Jul 18 2017, 22:59:34) 
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import pyodbc
>>> pyodbc.connect(server="nz", database="TEST", dsn="NZSQL", user="admin", PWD="password", autocommit=False)
<pyodbc.Connection object at 0x7f66ef8566b0>

Install Netezza Linux client

First you need to download NPS Linux client from IBM Fix Central

Then, as root run following commands (accept all defaults):

mkdir NPS
cd NPS
tar xvfz ../nz-linuxclient-v7.2.1.4-P2.tar.gz
cd linux
./unpack
cd ../linux64
./unpack

Now, log in as nz user and add following lines to $HOME/.bashrc (modify credentials and server details accordingly: NZ_USER, NZ_PASSWORD and NZ_HOST):

NZ_HOST=netezza.domain.com
NZ_DATABASE=SYSTEM
NZ_USER=admin
NZ_PASSWORD=password
export NZ_HOST NZ_DATABASE NZ_USER NZ_PASSWORD
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/nz/lib64
export PATH=$PATH:/usr/local/nz/bin
export ODBCINI=$HOME/.odbc.ini
export NZ_ODBC_INI_PATH=$HOME

To make above changes effective without logging out and in, you can instead run command: . ./.bashrc

Now you should be able to use nzsql:

[nz@nzlinux ~]$ nzsql
Welcome to nzsql, the IBM Netezza SQL interactive terminal.
Type:  \h for help with SQL commands
       \? for help on internal slash commands
       \g or terminate with semicolon to execute query
       \q to quit
SYSTEM.ADMIN(ADMIN)=>

Setup ODBC

Copy following two files, odbc.ini and odbcinst.ini to /etc as root:

odbc.ini
odbcinst.ini

As nz user create following symlinks:

ln -s /etc/odbcinst.ini .
ln -s /etc/odbc.ini .
ln -s /etc/odbc.ini .odbc.ini
ln -s /etc/odbcinst.ini .odbcinst.ini

 Questions

If you have any questions, please connect with me.

Update

The .odbc.ini and .odbcinst.ini issues seems to be fixed with newer Python versions, so creating symlinks to users home directory nor creating system files under /etc are not anymore required. Just using .odbc.ini and .odbcinst.ini in user’s home directory works now as it is supposed to work.

How to set up SQuirreL SQL Client for Netezza

This article describes how to set up SQuirreL SQL Client for Netezza. There is not much free SQL query tools available for MacOS and Linux, but SQuirreL is an exception. It uses JDBC for connecting to Netezza, so first thing you need is Netezza JDBC driver. Netezza JDBC driver you can find  for example from latest Netezza Linux client, for example (it is inside npsclient.7.2.1.X-PX.tar.gz  as lib/nzjdbc3.jar).

Download and install SQuirreL SQL Client

 1. Download SQuirreL jar installer package from: http://www.squirrelsql.org/
 2. You need to have Java JDK installed to run and install SQuirreL. As of writing this HOWTO latest JDK can be downloaded from: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
 3. Once the jar installer is downloaded, run it with: java -jar squirrel-sql-3.7.1-MACOSX-install.jar
 4. Accept the defaults and choose which plugins you need. In my example I have chosen plugins “Multi source”, “Data import”, “MySQL”, “Netezza”, “Oracle”, “PostgreSQL”, “Session Scripts”. “Smart Tools”, “SQL Parametrisation”, “SQL Replace” and “SQL Validator” .
 5. Click Next and Done and you have SQuirreL SQL Client installed on you system.

Configure SQuirreL SQL Client for Netezza

Before beginning configuring the driver, you need to have Netezza JDBC driver nzjdbc3.jar stored on you computer. Netezza JDBC driver can be found for example from Netezza Linux Client under the 32bit Linux tar archive.

Configure the Netezza driver

Once SQuirreL SQL Client is started, first thing to do, is to add Netezza JDBC driver to available drivers on SQuirrelL SQL CLient. In Netezza’s case, there is no Netezza driver on list of drivers, so we will add one.

 1. I stored Netezza JDBC driver under $HOME/Java, but you can choose a different location.
 2. Click Drivers tab and and then click  sign to add new driver.
 3. Highlight “Extra Class Path” tab and click “Add” to add the Netezza JDBC driver you have earlier stored to you computer.
 4. Set “Name” to “Netezza”, “Example URL” to “jdbc:netezza://<host>:5480/<dbname>”, “Websitete URL” to “http://ibm.com” and most importantly set “Class Name” to “org.netezza.Driver”. Once done, click “OK”.

Setup connection to Netezza database

Since SQuirreL SQL Client uses JDBC for connecting to database, it can in theory have only one connection per database. So you need to create one connection per database you are working on because of the JDBC limitation. There is commercial tools like RazorSQL which you can have only one database connection and still connect and query all databases with that same connection, but with SQuirreL SQL Client this is not the case.

 1. To set up your first Netezza database connection on SQuirreL SQL Client, select the “Aliases” tab and click  icon, to add new database connection.
 2. From “Driver pull down list select “Netezza”.
 3. Choose “Name” for you connection ie. the database name you are connecting to.
 4. URL is the form you set up when creating the driver: “jdbc:netezza://<host>:5480/<dbname>”. Set “host” and “dbname” accordingly.
 5. Now you can test the connection. Click “Test” and then “Connect”. If connection is unsuccesful, check the trace to find out the reason.
 6. Once alias is created, you can connect to database. Either double click the alaias or right click it and select connect.

Questions?

If you have any questions or feedback, please connect with me.

Back in business, hopefully.

After long hiatus from intensive running it feels I could start again with a bit more focused training.

I haven’t really set any goals ever after my last marathon in May 2015. Mainly because I still have issues with achilles tendon.  I’ve been able to increase weekly mileage now to  40km to 50km for last four weeks without making the pain or functionality of my leg any worse, if not better either.

Yesterday I decided to run to work and then back to home from work.


I think it’s great way to increase mileage time wise basically for free. It took me less than hour to run the 10km route.  I would have spent almost the same time in bus and subway if I would have chosen to use public transit instead of running. Sure there is some amount of preparation which have to be done to make everything go smoothly, but it’s worth the effort.

My original idea was to to take subway back home, but I decided to run instead. When my run to work was light, felt fast and warm, voyage back to home was a bit different. It felt chilly and running against wind was not that much fun, but I made it anyway.

Today I decided to take it easier and went for treadmill run during lunch time. Like said, I was supposed to take it easy, but went a bit too fast considering where I stand with my current workout history.

My leg feels pretty ok, but I can certainly feel that it’s still not normal, although it seems I can run somewhat normally.  I hope I could stop reporting how my achilles feels in the first place, but I’m not there yet.

Now that Polar has integrated Polar Flow with Strava I’ve started to explore the later more closely. It’s actually great fitness website and network with clubs and a bit more social approach than any other fitness websites I’ve tried so far.

Followers
Following
Clubs
recent run totals
Count
Distance 0 Kilometers
Elevation Gain 0 Meters
ytd run totals
Count
Distance 0 Kilometers
Elevation Gain 0 Meters
all run totals
Count
Distance 0 Kilometers
Elevation Gain 0 Meters

I like especially the goals and challenges Strava offers. As basic thing as setting weekly mileage goal seems to be missing from most of the other social fitness websites.

Since I don’t have courage to put any long term goals for my running, I’m quite happy to go with weekly mileage goals and continue to increase them if it feels like it.

p.s. This website is still Auroran Runner, although is it easy to see that I have moved from Aurora to Toronto almost a year ago.

Five steps to tune Netezza query performance

Netezza is designed with simplicity in mind. You can get it up and running in hours rather than weeks. When you follow the basic rules, 99 percent of your applications and queries can perform well. There are six things you should keep in mind while designing your databases and setting up maintenance tasks:

 • Distribution
 • Data types
 • Statistics
 • Zone maps
 • Data organization
 • Groom

When you have taken care of the these things, you shouldn’t have any major issues with performance. However, if you do have issues, how do you find them? Follow these five steps, which can help you to find and possibly fix the performance issues on your appliance.

1. Use IBM Netezza Performance Portal and the query history database

The IBM Netezza Performance Portal is an excellent tool for making sure you have everything in place, and if you don’t it will help you to identify any issues. It provides an excellent front end to the query history database and it is able to connect the appliance performance history with your query history.

Netezza Performance Portal and its installation guide are available for download from IBM Fix Central. The installation is fairly simple. Please refer to the “IBM Netezza Performance Portal User’s Guide” (which is included in the download) for installing and configuring both Netezza Performance Portal and the query history database.

2. Check the server load and resources

One of the greatest things about Netezza Performance Portal is its ability to monitor one or more Netezza systems and their resource usage. From the nice graphical user interface (GUI) you can easily identify performance peaks. Then, if you see any changes in trend, you can drill down and take a closer look by using your mouse pointer to click where the change begins and ends. You can repeat this as many times as you want. After zooming in on the period of time you are interested in, you can click the “Jump to History” button to see which queries were running during that time slot. But first you will need to choose the host you are interested in, as this will populate the “Submit Time” and “Finish Time” fields in the query history view.

3. Identify the problematic queries

Identifying problematic queries is, of course, easier said than done. Basically, there are three different types of long-lasting queries that usually require a closer look:

 • Queries that take a long time to finish because they need to access a lot of data.
 • Queries that take long time to finish because the query is not optimal.
 • Queries that take a long time to finish because the database design is not optimal.

When you first look at your queries, they probably just look like long-lasting queries. However, if you know your data and your queries, you might be able to place at least some of them in the first class I mentioned (queries that naturally take a long time to finish because of large amounts of data). What I usually do myself, after I have zoomed in on a performance peak or otherwise interesting period from the Netezza Performance Portal monitoring view, is sort the queries based on their “Query Duration.” I simply list the queries in descending order and then look at the “Query Text.”

When you have selected the interesting query, you can perform various actions with Netezza Performance Portal, including the following:

 • You can right-click the query and check the “Identical Query Trend Chart.” This will give you an idea of the variation in duration for identical queries over time. For instance, if the system is overwhelmed by concurrently running workloads, it is obvious that a query will not run as fast as it normally would. If you notice that a query took longer than normal to run, you should check what else was running on the system at that time.
 • If it really took longer to run than is typical, you can check the “Query/Plan Activity Chart.” This will give you a nice graphical view of all the queries running concurrently on the system, which could be affecting the duration of the query you were interested in.
 • You can check if the statistics are up to date on tables related to the query, and you can even update the statistics thorough Netezza Performance Portal if they are outdated.You can also check encumbrance. There might have been, for instance, loads or aborted ad hoc queries running on the system that negatively affected the system performance. I have once identified the latter to be the case for why highly-prioritized extract, transform and load (ETL) tasks did not finish in time. Since the queries were aborted, they were not seen in the Query/Plan Activity Chart, but rather on the encumbrance view.

Picture 1: Identical Query Trend Chart

4. Check the query plan

You can check the query plan directly from Netezza Performance Portal and that’s not a bad choice. However, what I usually do is check only the plan ID. You can find this from one of the columns when you are listing the queries on the query history view. I then take the plan ID, log in to the appliance and use nz_plan to take a closer look at the query. One advantage of nz_plan is that it lists the interesting snippets early in the file. Another attractive feature is that it rewrites the query very nicely in a readable format.

That said, you can still use the other techniques available to produce the query plan, including the one available directly through Netezza Performance Portal.

Picture 2: Query Plan generated with nz_plan

 

5. Check the distribution keys and change them if needed

Now that you have the query plan, one of the first things you can check from there are the distribution keys for the tables the query is accessing. Are they what you assumed they were? Are there re-distributions—single or double? If you see something like “1[03]:spu DownloadTableNode distribute into link 2147484337” you know that the table is distributed. If you assumed it isn’t, then you should check the distribution keys again.

Check how it works now when there are no issues

Don’t wait until you have issues. Familiarize yourself on how to monitor performance issues before you have performance issues. If you don’t already have Netezza Performance Portal, install and deploy it. Try and test how nz_plan utility works. Read the query plans. By doing this, you will be ahead of the game and ready to tackle any upcoming issues.

If you have any questions or suggestions related to query performance tuning, please leave a comment. You can also follow me on Twitter @TVaattanen to discuss more about Netezza.